หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์(ต่อ)
     
 
 
5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย O แหละหน้า O เป็นสระ (a,e,i,o,u) ให้เติม -s เมื่อต้องการให้เป็นพหูพจน์ เช่น
 

Singular Nouns Plural Nouns ความหมาย
  bamboo bamboos                  ไม้ไผ่
  cuckoo cuckoos                    นกกาเหว่า
  studio studios                      ห้องสตูดีโอ
  zoo zoos                          สวนสัตว์
  radio radios                     วิทยุ

  6. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย Y  และหน้า Y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน Y เป็น  i  ก่อน แล้วเติม -es เช่น


Singular Nouns

Plural Nouns

ความหมาย
  lady ladies                        สุภาพสตรี
  baby babies                       ทารก
  army armies                    กองทัพ
  fly flies                            แมลงวัน
  story stories                  เรื่องราว
  strawberry strawberries             สตอร์เบอรี่
  country countries                   ประเทศ

 7. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย Y และหน้า y  เป็นสระ ให้เติม -s ได้เลยเมื่อเป็นพหูพจน์ เช่น


Singular Nouns

Plural Nouns                ความหมาย

  key keys                          กุญแจ
  boy boys                         เด็กชาย
  day days                          วัน
  donkey donkeys                    ลา
  toy toys                           ของเล่น
  monkey monkeys                   ลิง

  8. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v ก่อนแล้วเติม -es เช่น


Singular Nouns

Plural Nouns

ความหมาย
  wife wives                        ภรรยา
  knife knives                        มีด
  thief thieves                       ขโมย
  wolf wolves                        หมาป่า
  loaf loaves                      ขนมปังปอนด์
  life lives                        ชีวิต
  leaf leaves                     ใบไม้

  ข้อยกเว้น: คำนามกลุ่มนี้  ถึงแม้ลงท้ายด้วย f แต่เมื่อเป็นพหูพจน์ให้เติม -s ได้เลย เช่น


Singular Nouns

Plural Nouns ความหมาย
  cliff cliffs                            หน้าผา
  handkerchief handkerchiefs            ผ้าเช็ดหน้า
  chief chiefs                     หัวหน้า
  safe safes                           ตู้นิรภัย
  roof roofs                          หลังคา
  scarf scarfs                      ผ้าพันคอ

  9. คำนามเอกพจน์บางคำมีรูปเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อเป็นพหูพจน์  เช่น


Singular Nouns

Plural Nouns ความหมาย
  man men                            ผู้ชาย
  woman women                   ผู้หญิง
  foot feet                        เท้า
  tooth teeth                      ฟัน
  goose geese                  ห่าน
  louse lice                             หมัด เหา
  mouse mice                     หนูชนิดหนึ่ง
  ox oxen                     วัว
  child children                   เด็กๆ
  person people                    ประชาชน

 
คำแนะนำ นักเรียนคลิกเลือกปุ่ม  NEXT เพื่อศึกษาบทเรียนต่อไป

 
                                             

 
 

Created By  Kru Wasana  Keedsoy
Foreign Languages Department
Phiriyalai School Phrae
E-mail address: w_keedsoy19@hotmail.com

 Copyright @ 2008  www.krulala.com  All rights reserved.